פיתוח צוות הנהלה
 
ההתמחויות השונות ופערי הוותק של חברי צוות הנהלה מלווים לא פעם בתפיסות עולם מגובשות, עם ההרגל של מתן הנחיות למנוהלים. אלה אינם תורמים תמיד ליכולת לעבוד יחד כצוות. ואמנם, בארגונים רבים מאשימים המנוהלים את ההנהלה שאינה דוברת שפה אחת. תהליך פיתוח צוות מאפשר לשים את הסוגיות הללו על השולחן, לחזק אמון וליצור יחד תהליכי עבודה התומכים בשיתוף פעולה. חברי צוות השואפים להכיר זה ביתרונותיו של זה וליישב מחלוקות ביניהם זקוקים לא פעם לעין חיצונית ולאתנחתא מהעבודה השוטפת. ההנחיה מאפשרת להגדיר יחד חזון ומשימות משותפות, לפתוח שאלות בנוגע ליחסים בצוות ולברר אי הסכמות. הכלים של הפסיכודרמה מאפשרים להאיץ תהליכים, למפות במהירות מוקדים של קשי ולסמן כיווני פעולה מוסכמים כפי שמתואר במאמר על פיתוח צוות ופסיכודרמה.