תוכנית פיתוח מנהלים
 
ניהול אינו רק יכולת מולדת אלא מכלול מיומנויות נרכשות. השקעה ארגונית מאפשרת הן התפתחות אישית והן גיבוש קבוצת עמיתים להתייעצות כבסיס לגיבוש תרבות ניהולית משותפת. חיבור התהליך והאנשים למנהלים בכירים דרך חניכה ודיונים בשאלות ארגוניות שעל הפרק מחזקים את השדרה הניהולית כולה. הלמידה ההדדית בקבוצה, שיפור היכולת של כל מנהל להתבונן בעצמו במבט מאתגר ותרגול דרכי התמודדות חדשות במסגרת הבטוחה של קבוצה לומדת מקדמים התפתחות ניהולית אישית וכלל-ארגונית. הפסיכודרמה ככלי נוסף מאפשרת למידה הדדית תוך נקיטת עמדה המקבלת ביטוי פיזי, מאפשרת ערוץ נוסף להתמודדות עם התנגדויות וארסנל של שיטות לפיתוח יכולות.

עוד על תכניות פיתוח מנהלים ופסיכודרמה במאמר שבקישור.