מאמרים
 
המלצות קריאה:
  • Moreno, J., L., (1953), Who Shall Survive?: Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama, 2nd edition, Beacon House
  • Kellerman, P., (1992), Focus on Psychodrama, Jessica Kingsley Publishers
  • Sociometry in Team and Organisational Development, Dianna Jones in
  • וויניקוט (1996), משחק ומציאות, עם עובד.

ספרים ומאמרים נוספים בתחום ניתן למצוא ב: