פיתוח צוות ופסיכודרמה שתף
המאמר דלהלן מתמקד באפשרויות של שימוש בפסיכודרמה כתפיסה וכשיטה לעבודה עם מנהלים בארגונים כקבוצה וכפרטים, בראש ובראשונה במסגרת פיתוח צוות. במאמרים נפרדים אדון בשאלת השימוש בכלים אלה גם בתכניות פיתוח מנהלים ובייעוץ אישי.

חלק א': מהי פסיכודרמה

מי שמכיר כבר את הפסיכודרמה מוזמן לדלג לחלק ב'.

הפסיכודרמה היא תורה ושיטת עבודה שגובשה ע"י יעקב מורנו במחצית הראשונה של המאה ה-20. היא מכוונת להתמקדות בהתנהגות (acting out במובן החיובי) ולא רק בדיבור. זוהי תפיסה המחזקת את המשחק והספונטניות כמשאבי התמודדות חיוניים שחשוב להמשיך ולפתח גם בבגרות (מורנו, 1961). בעשורים האחרונים נכתב רבות על המשחק, המציאות והמרחב שביניהם כמאפשרי התפתחות של השימוש בדמיון, גיבוש זהות מובחנת ובסיס לקשר עם האחר בהקשרים של התפתחותם הנפשית של ילדים (ויניקוט, 1996).

הפסיכודרמה מאז מורנו פותחה על מנת לייצר מרחב המאפשר מתן ביטוי, חקירה ושכלול דרכי התמודדות קודם כל בעבור מבוגרים. מאז ועד היום מיושמת הפסיכודרמה כתפיסה ופרקטיקה לעבודה טיפולית, חברתית וארגונית. מדובר בעבודה הוליסטית במובן של מתן במה לתחושות גופניות (למשל, היכן בגוף מורגשת האחריות הניהולית?), הבעת רגש בהתנהגות (איך נראה "בא לי לקום וללכת"?), והמחשת מחשבות דרך ייצוגן הפיזי (מי או מה כאן יכול לייצג "אין סיכוי"?).

בנוסף כתפיסת עבודה הפסיכודרמה שמה דגש רב על החיבור המתמיד בין החברה, הקבוצה והפרט. חיבורים אלה מאפשרים לפרט המשתף בהתמודדויותיו לא להרגיש יוצא דופן, ללמוד מדרכי התמודדות של אחרים, ולהבין את קשייו בהקשר הרחב יותר. מבחינה מעשית החיבור נעשה דרך שיתוף מתמיד של כלל הקבוצה במקרה הפרטי החל משלב הבחירה במקרה הרלבנטי לעבודה הקבוצתית ובדרכים נוספות שיפורטו בהמשך.

כלים ייחודיים לפסיכודרמה, כגון אגואים מסייעים, כפילים, מתן קול לאמירות שאינן באות ולא כדאי שיבואו לידי ביטוי במציאות, והסוציומטריה הקבוצתית הם חלק מהאמצעים בהם מנסה הפסיכודרמה להביא את המשתתפים לרמה גבוהה יותר של ערנות לניואנסים, חיות ולמידה דרך החוויה. בהמשך אדגים שימוש בכלים אלה בשלושת מסגרות העבודה שהוזכרו לעיל.
פסיכודרמה ששמה דגש ומפנה מקום לפן ההתנהגותי מתאימה במיוחד לעבודה עם מנהלים, כיוון שמנהלים מעוניינים בסופו של דבר בתוצאות מעשיות ואינם מסתפקים בשיפור במודעות או ברווחה הרגשית האישית.

חלק ב': פיתוח צוות הנהלה ופסיכודרמה

תהליכים של פיתוח צוות נוגעים בתכנים רגישים של יחסים ושל רגשות. לא פעם ישנן תחושות מורכבות בתוך הצוות ולפחות בין חלק מהשותפים יש מתח וטעינות שלא קל לפרק או אף לשים על השולחן. מערכת היחסים הטעונה ביותר היא לא פעם עם הממונה המהווה גם הוא חלק מהצוות ונגיעה ביחסים ובציפיות ממנו היא מרכיב חשוב ועדין בתהליך זה. גם יתר חברי הצוות הם בדרך כלל אנשים בעלי עוצמות העלולות להיות גם בעוכרם כשאחרים מעוניינים לתת להם משוב.

שימוש בכלים מעולם הפסיכודרמה מאפשר מצד אחד להכניס את המשחקיות לחדר כאלמנט משחרר, ובמקביל מאפשר אומץ להגיד דברים דרך תפקידים ופרשנויות של אחרים.
הנה מספר אפשרויות לדוגמא:

  • מיפוי סוציומטרי בעמידה: תוך סימון ביד על כתף בוחר כל אחד בצוות ממי הוא יכול להפיק תועלת נוספת מעבר למה שהוא מפיק כיום. כל משתתף מנמק בקצרה את הסיבה לבחירה באופן שמופנה לזה שנבחר.
  • במהלך דיון בו מנהלת מתחה ביקורת על מנהל אחר שטען כי אינו מבין מה היא בעצם אומרת לו, ביקשתי ממתנדב לעמוד מאחוריה ולהסביר את הסב-טקסט של דבריה. בהמשך הצטרף כפיל גם למנהל אליו הופנו הדברים וזה ביטא בשמו את תחושת בדידותו כיוצא דופן באותו צוות ואת הקושי לתבוע את זכותו לסגנון דיאלוג אחר.
  • בצוות אחר שהתמודד עם תהליך דרמטי של שינוי שהובילה סמנכ"לית מש"א, העזה בשלב מסוים של היום אותה אישה לומר שהיא מצפה מחבריה לצוות להביע את תמיכתם בה ביומיום ובמיוחד באירועים בהם ניצבה לבדה מול בעלי תפקידים שהטיחו בה האשמות חריפות. ביקשתי ממנה להעמיד פיזית את הצוות סביבה כפי שהיא חווה אותו במציאות, ולאחר מכן כפי שהיתה רוצה שיהיו בעבורה.

לשימוש בפסיכודרמה בתכניות פיתוח מנהלים ובייעוץ אישי למנהלים - ראה מאמרים נפרדים.