פסיכודרמה וייעוץ אישי למנהלים שתף
המאמר דלהלן מתמקד באפשרויות של שימוש בפסיכודרמה כתפיסה וכשיטה לעבודה עם מנהלים בארגונים כקבוצה וכפרטים. המיוקד במאמר זה הוא בתהליכים של ייעוץ אישי. במאמרים נפרדים אדון בשאלת השימוש בכלים אלה גם בתכניות פיתוח מנהלים ובתהליכים של פיתוח צוות הנהלה.

חלק א': מהי פסיכודרמה

מי שמכיר כבר את הפסיכודרמה מוזמן לדלג לחלק ב'.

הפסיכודרמה היא תורה ושיטת עבודה שגובשה ע"י יעקב מורנו במחצית הראשונה של המאה ה-20. היא מכוונת להתמקדות בהתנהגות (acting out במובן החיובי) ולא רק בדיבור. זוהי תפיסה המחזקת את המשחק והספונטניות כמשאבי התמודדות חיוניים שחשוב להמשיך ולפתח גם בבגרות (מורנו, 1961). בעשורים האחרונים נכתב רבות על המשחק, המציאות והמרחב שביניהם כמאפשרי התפתחות של השימוש בדמיון, גיבוש זהות מובחנת ובסיס לקשר עם האחר בהקשרים של התפתחותם הנפשית של ילדים (ויניקוט, 1996).

הפסיכודרמה מאז מורנו פותחה על מנת לייצר מרחב המאפשר מתן ביטוי, חקירה ושכלול דרכי התמודדות קודם כל בעבור מבוגרים. מאז ועד היום מיושמת הפסיכודרמה כתפיסה ופרקטיקה לעבודה טיפולית, חברתית וארגונית. מדובר בעבודה הוליסטית במובן של מתן במה לתחושות גופניות (למשל, היכן בגוף מורגשת האחריות הניהולית?), הבעת רגש בהתנהגות (איך נראה "בא לי לקום וללכת"?), והמחשת מחשבות דרך ייצוגן הפיזי (מי או מה כאן יכול לייצג "אין סיכוי"?).

בנוסף כתפיסת עבודה הפסיכודרמה שמה דגש רב על החיבור המתמיד בין החברה, הקבוצה והפרט. חיבורים אלה מאפשרים לפרט המשתף בהתמודדויותיו לא להרגיש יוצא דופן, ללמוד מדרכי התמודדות של אחרים, ולהבין את קשייו בהקשר הרחב יותר. מבחינה מעשית החיבור נעשה דרך שיתוף מתמיד של כלל הקבוצה במקרה הפרטי החל משלב הבחירה במקרה הרלבנטי לעבודה הקבוצתית ובדרכים נוספות שיפורטו בהמשך.

כלים ייחודיים לפסיכודרמה, כגון אגואים מסייעים, כפילים, מתן קול לאמירות שאינן באות ולא כדאי שיבואו לידי ביטוי במציאות, והסוציומטריה הקבוצתית הם חלק מהאמצעים בהם מנסה הפסיכודרמה להביא את המשתתפים לרמה גבוהה יותר של ערנות לניואנסים, חיות ולמידה דרך החוויה. בהמשך אדגים שימוש בכלים אלה בשלושת מסגרות העבודה שהוזכרו לעיל.
פסיכודרמה ששמה דגש ומפנה מקום לפן ההתנהגותי מתאימה במיוחד לעבודה עם מנהלים, כיוון שמנהלים מעוניינים בסופו של דבר בתוצאות מעשיות ואינם מסתפקים בשיפור במודעות או ברווחה הרגשית האישית.

ייעוץ אישי דרך כלים פסיכודרמטיים

במאמר נפרד הצגתי את הפסיכודרמה ויישומה בתוכניות פיתוח מנהלים. גם בייעוץ אישי המשוב שקיבלתי שוב ושוב הוא שמעבר לשיחה, לניתוח המצבים ולהגדרת AI לשיפור, משחקי התפקיד היו משמעותיים וזכורים במיוחד. האתגר המרכזי בשימוש בפסיכודרמה בעבודה פרטנית הוא המבוכה שמרגישים מנהלים נועצים דווקא במפגש אינטימי כשהם מתבקשים לערוך משחקי תפקידים. לנוכח קושי זה אין אלא לעודד את המנהלים להתחבר מחדש לחלק המשחקי שלהם. עבדתי עם מנהל כספים שהיה אדם עצור שהתקשה להישיר מבט. המפגשים המשמעותיים ביותר בעיניו היו אלה בהם שיחקתי את תפקיד המנכ"ל והוא העז לומר "לו" שהוא מניפולטיבי ולא עקבי בדרישותיו באופן לא רציונלי. את תעוזתו זו שאב הנועץ מדמויות מחייו שלתפיסתו היו מעזות והוא אימץ אותן לצורך זה.

קושי שני הוא העדר משתתפים מהם ניתן לבחור אגואים מסייעים. אחת הדרכים שמורנו וממשיכי דרכו פיתחו בתחום זה היא שימוש בכיסאות לגילום דמויות ותפקידים שונים. מנהלת בכירה אחרת מיפתה במפגש אישי את שותפיה שמפנים לה גב ברגעי משבר. כל אחד יוצג ע"י כסא ומוקם במרחק ובזווית המשקפים את המאפיין אותם במצב זה. בחילופי תפקידים בינינו החלפנו כיסאות והזדמן לה להביע את אכזבתה וציפיותיה מכל אחד מהם. נועץ אחר קיים במפגש הסיום בינינו שיחה קשה בינו לבין החלק המהסס והמתערער שבו. אני שיחקתי את החלק הזה ומדי פעם החלפנו כסאות ותפקידים.

שיטת עבודה זו מאפשרת תובנות חדשות בדבר הקיים והרצוי למנהלים, תרגול הדברים שהם חוששים לומר גם לעצמם, ובעיקר – זיכרון חד וחי של הנושא עליו הם מעוניינים להמשיך ולעבוד.


לשימוש בפסיכודרמה בתכניות פיתוח מנהלים ובפיתוח צוות - ראה מאמרים נפרדים.